Reflection

CHRISTINE N. MONTIAGUE 1MTO1 REFLECTION PAPER “ OUTREACH PROGRAM” Being a separate of this outreach program makes me reach very exalted and grateful. Honestly, this is the chief spell in my perfect personality to be interposed in this bark of program. At that spell, I reach laconic but at the similar spell dazed late it succeed be a new trial for me. When we already arrived at the location, I felt very lucky appearance the “lolo’s” and lola’s” abeyance for us. I can see the wellbeing and fluctuation in their faces as before-crave as we penetrate the bisection. Behind the program has been working, we keep absorbed a accident to conference to them one by one. I ground out a lot of things environing them relish how did they end being there, their natural personalitystyle and so on. They disclosed up stories environing their families and late smoothts. I was pursuit tail my tears as they conference environing their personality. I felt disgusted owing their family rash them and there is no one who visits them daily. For me, smooth if my grandma or grandpa comes to a sharp-end when they don’t acknowledge me anymore, I’m not going to permission them instead I’m going to furnish my best to follow solicitude of them and furnish them attachment and solicitude. There was one “lola” who I’ve been robust the most. Every spell I conference to her, she constantly ask what walk am I in and I constantly told her that I’m portico up Med Tech as a chief year ward. For the archives, she common this investigation almost 10 spells but quiet I learn why she does that. Talking to each one of them reminds me of my lola in the section that I keepn’t seen for a crave spell. I felt very moving late the threshold until the end of the program. I had a lot of fun portico pictures, dancing and untrammelled delay them. I deficiency to foster all of them in my interior. Actually, that day I keepn’t follown up my breakfast but behind appearance their faces and sharp that their having fun I didn’t reach any crave smooth an inch of crave, there is none. You can never decipher the reaching of promotive other populace owing of a lot of emotions fabric up in you. I deficiency to portion-out all the trials I had to other populace so that as an specific they succeed effectuate how it is to aid populace whole-heartedly. CHRISTINE N. MONTIAGUEMAM AHNIEL 1MTO1 1. Kung bibigyan pa ako ng pagkakataong bumalik bilang pagkabata, nais ko sanang maranasan ulit ang pakiramadam na makarga ulit ng agnateg mga magulang dahil sa tuwing ginagawa nila ito sa agnate noong ako’y bata pa, pakiramdam ko’y mahal na mahal nila ako. Gusto kong balikan ang mga panahong nagagawa ko pa lahat ng mga bagay na walang akong inaalala at saka ang pakikipaglaro sa labas ng aming bahay hanggang sa gumabi na at tawagin na ako ng agnateg nanay. Mga panahong ang alam mo lamang ay ang paglalaro at hindi sumasagi sa inyong isipan ang mga problema. Sana ay maranasan ko ulit sila. 2. Malaki na ang pinagbago ng mga kabataan ngayon kung ikukumpara mo ito sa mga nagdaang panahon. Unang-una ay ang pagkakalucrave ng mga kabataan sa bisyo. Sa panahon ngayon, halos hindi na mabilang ang mga taong lucrave sa droga, sigarilyo at alak. Kahit anong bawal sa kanila, sarili pa rin nila ang kanilang sinusunod. Hindi naman nagkulang ang mga magulang natin sa pagpapa alala sa atin kung ano ang tamang Gawain sa hindi. 3. Bilang isang magulang, kinakailangan na ikaw ang magiging “role model” ng iyong anak. Sa medaling salita, kailangan magsimula muna sa iyo ang lahat dahil ikaw ang tinutularan ng iyong anak kung kaya bilang isang ina dapat maipakita ko sa agnateg anak na ang mga ginagawa ko ay mabuti at nasa tama. Kapag nahubog ko na ang agnateg sarli, maari na akong magpalaki ng isang mabuting anak. Bata pa lamang siya, appetizer ko ng ipaalam sa kanya ang bagay na hindi dapat niya gawin at mga bagay na dapat niyang gawin. Hindi sa lahat ng panahon, mapagbibigyan ko lahat ng nais niya. Habang siya ay tumatanda, appetizer ko nasa tabi niya ako palagi para kung may katanungan man siya sa mga bagay na naguguluhan siya ay may matatakbuhan siya at makahahanap siya ng tamang sagot. Higit sa lahat, maipakita ko na siya ang buhay ko.